Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Katalog przedmiotów humanistycznych

Katalog przedmiotów humanistyczno-społecznych 2023/2024

Studia stacjonarne I stopnia

Przedmiot humanistyczno-społeczny I

 1. Kultura języka
 2. Społeczne aspekty rozwoju gospodarki światowej
 3. Wystąpienia publiczne – sztuka wywierania wpływu na ludzi 
 4. Historia techniki 

Przedmiot humanistyczno-społeczny II

 1. Podstawy rozwoju osobistego  
 2. Trafne decyzje podstawą sukcesu
 3. Wprowadzenie do marketingu 
 4. Komunikacja społeczna

Studia niestacjonarne I stopnia

Przedmiot humanistyczno-społeczny I

 1. Wystąpienia publiczne – sztuka wywierania wpływu na ludzi 
 2. Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju

Przedmiot humanistyczno-społeczny II

 1. Komunikacja, negocjacje i manipulacja – sztuka skutecznego przekonywania
 2. Wprowadzenie do marketingu

Studia stacjonarne II stopnia

Przedmiot humanistyczno-społeczny I

 1. Coaching i zarządzanie sobą – sztuka bezstresowej efektywności
 2. Zarządzanie czasem i rozwojem osobistym
 3. Prawo w praktyce

Przedmiot humanistyczno-społeczny II

 1. Etyka nowych technologii 
 2. Zarządzanie zespołem i komunikacja w zespole

Studia niestacjonarne II stopnia

Przedmiot humanistyczno-społeczny I

 1. Etyka nowych technologii 
 2. Coaching i zarządzanie sobą – sztuka bezstresowej efektywności
 3. Prawo w praktyce

Przedmiot humanistyczno-społeczny II

 1. Coaching i zarządzanie sobą – sztuka bezstresowej efektywności
 2. Zarządzanie zespołem i komunikacja w zespole