Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Automatyka i Robotyka

Automatyka i Robotyka - I stopień

STUDIA I-GO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym (dziennym) i 8 semestrów w trybie niestacjonarnym (zaocznym) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów I stopnia kierunku Automatyka i Robotyka posiada wiedzę z zakresu automatyki, analizy sygnałów, podstaw sterowania, praktyczną wiedzę umożliwiającą efektywne wykorzystanie sprzętu komputerowego oraz profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego, służącego do opracowywania aplikacji dla różnych platform systemowych i sprzętowych.
Absolwent potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać aparat matematyczny do analizy właściwości szerokiej klasy systemów automatyki i robotyki, modelować, identyfikować i symulować systemy dynamiczne, projektować i analizować systemy sterowania ciągłego i dyskretnego a w tym systemy czasu rzeczywistego, implementować metody sztucznej inteligencji w systemach automatyki i robotyki, programować systemy mikroprocesorów i układy programowalne, projektować i programować aplikacje webowe do celów przemysłowych, projektować przemysłowe sieci komputerów.
Absolwent studiów I stopnia Automatyka i Robotyka posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na znalezienie zatrudnienia w branży związanej z automatyką i robotyką, a w szczególności w programowaniu rozproszonych systemów sterowania SCADA, sterowników PLC, systemów sterowania stosowanych w robotyce, ale również w przemyśle elektrotechnicznym, elektronicznym, energetycznym.
Absolwent może być zatrudniony jako projektant układów i systemów sterowania bazujących na technice mikroprocesorowej i komputerowej. Może też znaleźć zatrudnienie jako specjalista eksploatacji systemów pomiarowych oraz systemów informatycznych.
Nabyte w trakcie studiów kompetencje społeczne pozwalają na łatwiejsze wejście na rynek pracy. W szczególności absolwenci są przygotowani do pracy w zespole opartej o jasne zasady etyczne, a także mają świadomość wpływu podejmowanych decyzji na środowisko społeczne.