Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Automatyka i Robotyka – II stopień

Automatyka i Robotyka - II stopnia

Absolwent studiów 1-go stopnia może kontynuować naukę na studiach 2-go stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych na specjalności:

• Systemy Komputerowe w automatyce i robotyce.

Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym lub 4 w trybie niestacjonarnym i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Absolwent studiów pierwszego stopnia może kontynuować naukę także na kierunkach pokrewnych.