Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Elektronika i systemy komputerowe

Elektronika i systemy komputerowe

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym (dziennym) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Absolwent kierunku „Elektronika i Systemy Komputerowe” posiada wiedzę i umiejętności w dwóch zasadniczych obszarach: elektroniki oraz systemów komputerowych, w zakresie konstrukcji sprzętowej takich systemów oraz ich oprogramowania. 

Komplementarność zagadnień elektronicznych i informatycznych umożliwia absolwentowi konstruowanie dedykowanych urządzeń – systemów komputerowych, w zastosowaniach stacjonarnych, mobilnych oraz z implementacją technologii 5G i Internetu rzeczy IoT. Urządzenia tego typu znajdują obecnie zastosowanie w szeroko rozumianym przemyśle, np.: sterowniki procesów przemysłowych, inteligentne czujniki, systemy pomiarowe, przemysł 4.0,  jak i również w elektronice medycznej i konsumenckiej. Szczególny nacisk położono na tematykę spójną z potrzebami rynku lokalnego.

 

Absolwent kierunku w obszarze elektroniki posiada wiedzę w zakresie budowy elementów i układów elektronicznych analogowych i cyfrowych, techniki mikroprocesorowej, systemów wbudowanych, przemysłowych sterowników programowalnych, przewodowej i bezprzewodowej transmisji danych, energoelektroniki, kompatybilności elektromagnetycznej oraz systemów przetwarzania i magazynowania energii elektrycznej.

W zakresie informatyki wiedza absolwenta dotyczy systemów komputerowych o małych, średnich i dużych mocach obliczeniowych, zagadnień cyfrowego przetwarzania sygnałów, wykorzystania baz danych w systemach wbudowanych, programowania urządzeń stacjonarnych i mobilnych, pracujących pod kontrolą dedykowanego oprogramowania wbudowanego (firmwaeru) oraz systemów operacyjnych: Windows, Linux a także systemów mobilnych.

Absolwent, na podstawie pozyskanej wiedzy, potrafi wykonać elektroniczny system komputerowy, zawierający część analogową oraz cyfrową, począwszy od zaproponowania koncepcji architektury, poprzez stworzenie schematu, jego zasymulowanie, zaprojektowanie obwodu drukowanego, przeprowadzenie montażu, wykonanie oprogramowania, a skończywszy na testowaniu oraz wdrożeniu.

Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki urządzeń elektronicznych i systemów komputerowych o różnym stopniu złożoności, oraz potrafi zdiagnozować miejsce wystąpienia uszkodzenia i je usunąć.

Absolwent potrafi pozyskiwać informacje na temat dynamicznie rozwijających się nowoczesnych technologii i materiałów oraz wykorzystywać je w projektowanych elektronicznych systemach komputerowych

Ponadto absolwent posiada tzw. kompetencje miękkie w postaci umiejętności zarządzania projektami, wykorzystania narzędzi informatycznych w procesie zarządzania projektem oraz zarządzania wersjami oprogramowania oraz wariantami sprzętowymi konstruowanych urządzeń.

Wiedza i umiejętności absolwenta umożliwiają znalezienie zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym i technicznym, po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych.