Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Elektronika przemysłowa

Elektronika przemysłowa

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym (dziennym) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajduje się m.in. matematyka, fizyka, informatyka obejmująca techniki i języki programowania oraz teoria obwodów i sygnałów, natomiast grupa przedmiotów kierunkowych obejmuje m.in.: elementy elektroniczne, układy elektroniczne analogowe i cyfrowe, metrologię, podstawy automatyki, symulację i komputerowo wspomagane projektowanie układów elektronicznych, budowę i programowanie układów programowalnych  CPLD i FPGA, budowę i programowanie mikroprocesorów o różnych architekturach, projektowanie urządzeń elektronicznych – w tym sterowników mikroprocesorowych oraz teleinformatycznych sieci przemysłowych.

Z zakresu przedmiotów kierunkowych powiązanych z telekomunikacją prowadzone są zajęcia z podstaw telekomunikacji,  systemów radiowych i telewizyjnych, technik bezprzewodowych oraz antenowych. Znaczny udział w treściach kształcenia mają przedmioty związane z nowoczesną transmisją danych takie jak techniki kodowania i modulacji, optoelektronika i sieci teleinformatyczne.  

Elektronika przemysłowa to kierunek studiów, którego treści zostały dostosowane do aktualnych potrzeb przemysłu, a szczególny nacisk położono na naukę projektowania i programowania urządzeń i systemów mikroprocesorowych, mikrokomputerowych.