Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Elektrotechnika II stopnia

Elektrotechnika - II stopnia

Absolwent studiów 1-go stopnia może kontynuować naukę na studiach 2-go stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych. Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym) i 4 semestry w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).
Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

Wśród treści kształcenia znajdują się m.in.:

  • zaawansowane zagadnienia teorii obwodów,
  • elektromechaniczne systemy napędowe,
  • pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych,
  • zakłócenia w układach elektroenergetycznych,
  • metody numeryczne w technice,
  • stacje i sieci elektroenergetyczne,
  • diagnostyka układów izolacyjnych,
  • odnawialne źródła energii elektrycznej,
  • rynki energii

SPECJALNOŚĆ: elektroenergetyka przemysłowa (S, NS).