Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Tytuły naukowe

Postępowania o nadanie tytułu profesora

Postępowania o nadanie tytułu profesora

wg ustawy z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 84, po. 455)