Politechnika Opolska

Finał Konkursu na najlepszą pracę dyplomową

W dniu 23 listopada 2022 r. odbył się kolejny finał Konkursu na najlepszą pracę dyplomową absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. W tym roku w finale zaprezentowano pięć prezentacji prac dyplomowych (trzy prace inżynierskie i dwie prace magisterskie). Nad przebiegiem konkursu czuwał dr hab. inż. Ryszard Beniak, prof. PO, wiceprezes opolskiego oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz dr inż. Arkadiusz Gardecki, przewodniczący Komisji ds. młodzieży i studentów opolskiego oddziału SEP. Władze Dziekańskie reprezentował Dziekan WEAiI dr hab. inż. Andrzej Cichoń, prof. PO. Oprócz pracowników WEAiI członkami komisji konkursowej byli członkowie Zarządu opolskiego oddziału SEP z prezesem opolskiego oddziału SEP mgr. inż. Leszkiem Kosiorkiem na czele.

Po ciekawych prezentacjach autorów prac i dyskusji komisja konkursowa w niejawnym głosowaniu wyłoniła zwycięzców Konkursu. Poziom prac oraz prezentacji była bardzo wyrównany co skłoniło komisję konkursową do przyznania dwóch nagród ex aequo.   Pierwsze miejsce ex aequo zajęły dwie prace:  praca mgra inż. Dawida Pawusia pod tytułem „System automatyzacji z wizualizacją procesu nasypu cementu dla terminalu załadowczego cementowni Odra S.A.”, której promotorem był dr inż. Paweł  Majewski oraz praca inż. Szymona Różalskiego pod tytułem Projekt walcowej przekładni magnetycznej”, której promotorem był dr hab. inż. Marcin  Kowol, prof. PO.

Trzecie miejsce także zajęły ex aequo dwie prace:  praca mgra inż. Krzysztofa Gonsiora pod tytułem „Badanie siły ciągu jednostki napędowej drona dla różnych geometrii śmigieł”, której promotorem pracy był dr hab. inż. Andrzej Waindok, prof. PO oraz praca inż. Marka Koja pod tytułem „Realizacja materiału wideo z rozszerzoną rzeczywistością w programie Blender z wykorzystaniem techniki Motion Tracking”, której promotorem był dr inż. Mariusz Sobol.

 Piąte miejsce zajęła praca mgra inż. Patryka Kurta pod tytułem „Automatyzacja procesu spawalniczego z wykorzystaniem manipulatora typu SCARA”, której promotorem był dr inż. Paweł Piekielny.

      Na zakończenie Konkursu jego laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody finansowe ufundowane przez Dziekana WEAiI oraz Zarząd opolskiego oddziału SEP. Poproszono także laureatów miejsca I o przygotowanie prezentacji na Opolskie Dni Elektryki aby mogli zaprezentować swoje prace szerszemu gronu słuchaczy. Za organizację techniczną  konkursu odpowiadało Koło SEP nr 17 przy Politechnice Opolskiej.

WYDARZENIA

Obrona cyberprzestrzeni

Cyberataki stają się coraz bardziej kosztowne i niestety coraz częstsze. Cyberbezpieczeństwo staje się hiperważnym

WAŻNE

Inne aktualności