Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Informatyka- II stopnia

Informatyka - II stopnia

Studia II stopnia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym (dziennym) i 4 semestry w trybie niestacjonarnym (zaocznym).

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra inżyniera.

PREDYSPOZYCJE

Umysł ścisły, zdolność abstrakcyjnego myślenia, zdolności analityczne, pracowitość, dociekliwość, chęć i umiejętność stałego doskonalenia się oraz poszerzania wiedzy specjalistycznej.

KARIERA

Posiadane kwalifikacje zawodowe po studiach II-go stopnia stanowią podstawę do zatrudnienia absolwenta jako: projektanta, programisty i wdrożeniowca oprogramowania, złożonych systemów informatycznych i sieci komputerowych, administratora systemów informatycznych, specjalistę ds. inżynierii i analizy danych, kierownika zespołów/projektów programistycznych, analityka biznesowego, pracownika inżynieryjno-technicznego w laboratoriach informatycznych i jednostkach badawczych, specjalistę z zakresu teleinformatyki i systemów dostępu do Internetu, specjalistę ds. baz danych.

PROGRAM ZAJĘĆ

Program studiów, zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli, obejmuje przygotowanie w zakresie:

Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym, kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.:

  • modelowanie i analiza systemów informatycznych,
  • ekonometria, metody komputerowe w technice,
  • zaawansowane systemy baz danych,
  • projektowanie systemów informatycznych,
  • programowanie współbieżne i rozproszone.

MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ

Opole, ul. Prószkowska 76, II Kampus Politechniki Opolskiej

SPECJALNOŚCI

  • wytwarzanie oprogramowania – przykładowe przedmioty kierunkowe: zaawansowane techniki programowania, rozwiązania chmurowe, cyberbezpieczeństwo, bazy danych w praktyce, platforma programistyczna aplikacji, mechanizmy programowania widoków aplikacji, platforma programistyczna zaplecza aplikacji, mechanizmy programowania serwisów webowych, zarządzanie chmurą, bezpieczeństwo aplikacji webowych oraz mobilnych
  • systemy inteligentne – przykładowe przedmioty kierunkowe: modelowanie interakcji z otoczeniem, rozpoznawanie wzorców, projektowanie systemów autonomicznych, przetwarzanie danych w chmurze, sztuczna inteligencja w biznesie, modelowanie systemów inteligentnych, analiza danych przestrzennych, geoinformatyka, grafika użytkowa, systemy inteligentne, przetwarzanie języka naturalnego.
  • informatyka stosowana – przykładowe przedmioty kierunkowe: programowanie systemowe w systemach wbudowanych, nowoczesne rozwiązania teleinformatyki, programowania aplikacji mobilnych, język opisu sprzętu, wprowadzenie do łączności bezprzewodowej, konfigurowanie i programowanie urządzeń peryferyjnych w systemach wbudowanych, chmurowe usługi sztucznej inteligencji, technologie dostępu do Internetu, systemy mikroprocesorowe i mikrokomputerowe, przetwarzanie danych w modelu Big Data, Internet rzeczy oraz przemysł 4.0, projektowanie systemów i rozwiązań teleinformatycznych, zaawansowane programowanie sterowników.

Wykłady przewidziane są również dla studentów przybywających z zagranicy w ramach programu Erasmus+.

Ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a także Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, jaką uzyskał kierunek gwarantuje wysoką jakość kształcenia, kierunek posiada również akredytację FEANI (Europejska Federacja Krajowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych).