Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Inżynieria Biomedyczna

Inżynieria Biomedyczna

STUDIA I-GO STOPNIA

Studia trwają 8 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym).
Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Studia realizowane są na profilu praktycznym. W ramach studiów na kierunku inżynieria biomedyczna Studenci realizują półroczne praktyki na IV roku studiów w jednej z jednostek medycznych na terenie miasta Opola.

Jednostki przyjmujące Studentów na praktyki to:

 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu,
 • Szpital Wojewódzki Sp. z o.o. w Opolu,
 • Szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu,
 • Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent posiada ogólną wiedzę w zakresie projektowania, integracji i eksploatacji nowoczesnych systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Posiada także ogólną wiedzę w zakresie właściwości i budowy materiałów, z których można produkować urządzenia i elementy, mające bezpośredni kontakt z tkankami organizmu.

Absolwent potrafi formułować biomedyczne problemy inżynierskie i rozwiązywać je za pomocą nowoczesnych technik komputerowych; kierować zespołami interdyscyplinarnymi, w skład których wchodzą inżynierowie oraz lekarze; posługiwać się nowoczesną aparaturą oraz systemami diagnostyki i terapii, opierającymi się na metodach i technologiach elektronicznych, informatycznych, telekomunikacyjnych, materiałowych, biomateriałowych i tkankowych.

PROGRAM STUDIÓW

Wśród podstawowych treści kształcenia na kierunku inżynieria biomedyczna znajdują się m.in.: biologia z elementami mikrobiologii i genetyki, analiza matematyczna i algebra liniowa, metody statystyczne, anatomia prawidłowa człowieka I, geometria i grafika inżynierska, chemia, fizyka.

Wśród treści kierunkowych występują m.in.: Podstawy programowania, Podstawy obliczeń inżynierskich w Matlabie, Fizjoterapia ogólna, Biofizyka, Biochemia, Podstawy robotyki, Dozymetria promieniowania jonizującego, Czujniki i przetworniki, Pomiary elektrycznych wielkości medycznych, Grafika komputerowa 3D, Kinezjologia, Mikrokontrolery w inżynierii biomedycznej, Usługi medyczne i wytwarzanie wyrobów medycznych, Sieci komputerowe w rozwiązaniach medycznych, Zastosowanie bodźców i energii fizykalnej w medycynie, Bazy danych w zastosowaniach biomedycznych, Planowanie leczenia w radioterapii, Telemedycyna, Interfejsy mózg-komputer, Biomechanika w systemach biomedycznych, Analiza sygnałów biomedycznych, Szpitalne systemy informatyczne, Podstawy medycznych systemów doradczych, Inteligentne moduły sterowania w inżynierii biomedycznej.

Wybrane przedmioty na kierunku IBM prowadzone są w ramach Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

DODATKOWE AKTYWNOŚCI

Ponadto Studenci w toku kształcenia biorą udział w wizytach studyjnych w tym m.in. w następujących firmach/jednostkach:

 • Hasco-Lek Wrocław
 • Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny Opole
 • Herbapol Wrocław
 • Zakład Higieny Weterynaryjnej w Opolu
 • Szpital Wojewódzki w Opolu

W ramach prac Katedry Inżynierii Biomedycznej funkcjonuje również Koło naukowego Bioinżynierów. Studenci mają do swojej dyspozycji jedno z nielicznych w kraju Laboratoriów Neuroscience. Mogą też brać aktywny udział w konferencjach naukowych z zakresu bioinżynierii.

KARIERA

Absolwent jest przygotowany nie tylko do wykonywania prac z zakresu ściśle związanego ze zdobytym wykształceniem, ale także do podejmowania wielu różnorodnych wyzwań w dynamicznie zmieniającej się współczesnej rzeczywistości, w tym rozwiązywania niekonwencjonalnych zadań inżynierskich. Może znaleźć prace na stanowisku inżyniera medycznego w zakresie projektowania i tworzenia urządzeń wspomagających proces diagnostyki obrazowej i funkcjonalnej oraz w fizjoterapii. Absolwenci Inżynierii Biomedycznej są przygotowani do pracy:
 • na stanowisku inżyniera medycznego w zakresie projektowania i tworzenia urządzeń wspomagających proces diagnostyki obrazowej i funkcjonalnej oraz w fizjoterapii,
 • w firmach zajmujących się konstrukcją i produkcją aparatury medycznej,
 • w jednostkach służby zdrowia odpowiedzialnych za wybór i właściwe wykorzystanie zaplecza technicznego,
 • w jednostkach, zajmujących się rozwijaniem nowoczesnych technologii elektronicznych, materiałowych i mechanicznych wspomagających organizmy żywe,
 • w przedstawicielstwach serwisowych aparatury medycznej, jednostkach obrotu handlowego, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych oraz w firmach audytorskich w zakresie techniki medycznej,
 • w instytucjach państwowych związanym z ochroną zdrowia.

ZOBACZ TAKŻE: