Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Katedra Automatyki

Katedra Automatyki

Kierownik Katedry

Laboratoria

teorii sterowania, automatyki przemysłowej, komputerowego wspomagania projektowania układów automatyki, elektroniki i układów elektronicznych, układów optoelektronicznych oraz cyfrowego przetwarzania i przesyłu informacji, techniki cyfrowej, mikro-procesorowej i architektury komputerów, metrologii elektrycznej i elektronicznej, metrologii przemysłowej, sieci komputerowych i transmisji danych, baz danych, systemów operacyjnych, grafiki komputerowej i multimediów.

Strona laboratorium metrologii elektrycznej i elektronicznej

Kierunki badań naukowych

Katedra pracuje nad następującymi tematami badawczymi:

 • badania i projektowanie układów sterowania o złożonej strukturze hierarchicznej i wielopoziomowej. Rozszerzanie możliwości zastosowań profesjonalnych pakietów komputerowych,
 • metody sztucznej inteligencji w zastosowaniach automatyki. Optymalizacja warunków pracy złożonych systemów dynamicznych,
 • sterowanie adaptacyjne i predykcyjne. Metodyka tworzenia algorytmów i ich implementacja. Sposoby realizacji regulatorów adaptacyjnych z nadzorem ekspertowym,
 • rozwiązywanie zagadnień optymalizacji z wykorzystaniem systemów wieloprocesorowych,
 • bezpieczeństwo systemów pomiarowych w środowiskach zagrożonych wybuchami,
 • opracowanie algorytmów optymalizacji przepływu i przepustowości w rozległych sieciach komputerowych,
 • projektowanie urządzeń, układów elektronicznych i systemów mikroprocesorowych dla potrzeb energetyki,
 • konfigurowanie oprogramowania rozproszonych systemów pomiarowych i sterowania, realizowanych na bazie sterowników programowalnych i mikroprocesorowych regulatorów wielofunkcyjnych oraz systemów sterowania nadrzędnego SCADA,
 • opracowanie algorytmów optymalizacji przepływu i przepustowości w rozległych sieciach komputerowych,
 • analiza i projektowanie światłowodowych struktur sieciowych do celów miernictwa przemysłowego,
 • opracowanie metod konduktometrii wiroprądowej w zastosowaniach do badań struktury materiałów i wyrobów,
 • rozwijanie specjalistycznego oprogramowania do komputerowego wspomagania procesu dydaktycznego z automatyki, elektroniki, metrologii i informatyki.
Badania prowadzone są przy współpracy m. in. z Instytutami: Automatyki Politechniki Śląskiej i Warszawskiej; Energetyki w Warszawie; Katedrą Automatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; Zakładem Informatyki Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Ponadto prowadzona jest współpraca zagraniczna z Fachhochschule Koblenz i Isny (Niemcy) oraz Katedrą Automatyki i Systemów Sterowania Państwowego Uniwersytetu Elektrotechnicznego w Sankt-Petersburgu.