Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / O wydziale / Kontakt

Kontakt

Sekretariat Dziekana

Starszy specjalista ds. administracji
mgr Izabela Gola

Starszy specjalista ds. finansowo-ekonomicznych
mgr Marzena Czerenkiewicz

Specjalista ds. administracyjnych
mgr Joanna Łukaszuk

Sekretariat Prodziekanów

Samodzielny Referent ds. Administracyjnych
mgr Katarzyna Borucka

Biuro Centrum Obsługi Studenta

Starszy specjalista ds. studenckich
mgr inż. Magdalena Michala-Iwaniec