Politechnika Opolska

Obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Mirosława Lasara

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI DOKTORSKIEJ I RADA NAUKOWA POLITECHNIKI OPOLSKIEJ W DYSCYPLINIE
AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA, ELEKTROTECHNIKA I TECHNOLOGIE KOSMICZNE

zawiadamia, że w dniu 12 października 2023 r. o godz. 11:00 

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgra inż. Mirosława Lasara

nt. „Wykorzystanie termografii aktywnej do estymacji wybranych parametrów materiałowych obiektu”.

Promotor rozprawy:

dr hab. inż. Sławomir Zator

Recenzenci:

dr hab. inż. Sebastian Budzan, prof.uczelni – Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Waldemar Minkina-Politechnika Częstochowska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej 76 w budunku nr 4 s.101.

Z rozprawą doktorską oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Politechniki Opolskiej przy ul. Luboszyckiej 5 w Opolu. 
Streszczenie rozprawy doktorskiej z recenzjami dostępne jest na stronie: https://dn.po.edu.pl/index.php/awanse-naukowe?view=article&id=1181:mgr-inz-miroslaw-lasar&catid=130

WYDARZENIA

Uroczyste wręczenie dyplomów

Serdecznie zapraszamy naszych tegorocznych absolwentów, kończących studia w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024, na

WAŻNE

Inne aktualności