Politechnika Opolska

Praktyki studenckie w IT PFRON

Zapraszamy studentów uczelni na praktyki studenckie w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w Departamencie ds. Teleinformatyki.

Oferujemy możliwość realizacji praktyk w zakresie:
– obsługi incydentów (I linia wsparcia) lub
– testowania oprogramowania.

Dzięki praktykom realizowanym w PFRON studenci będą mieli możliwość:

  • zrealizować praktyki w dynamicznym, doświadczonym zespole,
  • podjęcia interesujących, ambitnych wyzwań,
  • dostępu do najnowszych technologii i narzędzi IT,
  • zdobycia praktycznej wiedzy m.in z obsługi incydentów i zgłoszeń,
  • odbycia praktyk w przyjaznej i koleżeńskiej atmosferze,
  • realizacji praktyk w trybie hybrydowym,
  • uzyskania doświadczenia zawodowego w sektorze państwowym.

Pełna oferta praktyk studenckich dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: https://bip.pfron.org.pl/praca-w-funduszu/praktyki-wolontariaty-staze/praktyki-studenckie/.

Dodatkowe informacje w zakresie:
– merytorycznym – nr tel. 22 50 55 798, adres e-mail: ekocielnik@pfron.org.pl,
– organizacyjnym – nr tel. 20 50 55 664, adres e-mail: praktyki.pfron@pfron.org.pl.

WYDARZENIA

Obrona cyberprzestrzeni

Cyberataki stają się coraz bardziej kosztowne i niestety coraz częstsze. Cyberbezpieczeństwo staje się hiperważnym

WAŻNE

Inne aktualności