Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Projekty naukowo-badawcze

Projekty naukowo-badawcze

Grant MINIATURA 4.0- dr hab. inż. Andrzej Waindok

Grant TANGO IV - dr inż. Michał Kunicki, dr hab. inż. Sebastian Borucki prof. PO, dr hab. inż. Andrzej Cichoń prof. PO

Grant MINIATURA 4.0 - dr inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk