Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Rada dziekańska

Rada Dziekańska

w kadencji 2020-2024

Dziekan
prof. dr hab. inż. Andrzej Cichoń

Prodziekan ds. organizacyjnych
dr inż. Ewelina Piotrowska

Prodziekan ds. dydaktyki
dr inż. Małgorzata Zygarlicka

Kierownik Katedry Elektroenergetyki i Energii odnawialnej
prof. dr hab. inż. Sebastian Borucki

Kierownik Katedry Automatyzacji Napędów i Robotyki
dr hab. inż. Krzysztof Tomczewski

Kierownik Katedry Informatyki
dr inż. Anna Zatwarnicka

Kierownik Katedry Automatyki
dr hab. inż. Mirosław Szmajda

Kierownik Katedry Elektrotechniki i Mechatroniki
dr hab. inż. Dariusz Koteras

Pełnomocnik ds. jakości kształcenia
dr inż. Barbara Kucharska

Przewodniczący Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
dr hab. inż. Andrzej Waindok

Przewodniczący Dyscypliny Informatyka techniczna i Telekomunikacja
dr hab. inż. Rafał Stanisławski

Rada dydaktyczna Analityka Danych w Biznesie
dr inż. Ewelina Piotrowska

Rada dydaktyczna Elektronika Przemysłowa i Elektronika i Systemy Komputerowe
dr hab. inż. Ryszard Kopka

Rada dydaktyczna Automatyka i Robotyka
dr hab. inż. Ryszard Beniak

Rada dydaktyczna Elektrotechnika
dr hab. inż. Adrian Młot

Rada dydaktyczna Informatyka
dr inż. Rafał Gasz

Rada dydaktyczna Technologie energii odnawialnej
dr hab. inż. Barbara Kaszowska

Przedstawiciele studentów
Radosław Kucharz
Wojciech Wojnar
Marcin Słomka
Jakub Wacławczyk
Filip Derwich 
Andrzej Kanik